Det är lönsamt med solceller och solpaneler till villa

Att installera solceller på villataket är inte bara en god tjänst för miljön, utan också en lönsam investering. Detta då återbetalningstiden för ett solcellssystem är cirka 10 till 15 år, och då den beräknade livslängden för systemet är uppemot 40 år.

Då energi från solens strålar, eller solenergi, är en ständigt förnybar energikälla, är det en smart idé att investera i ett solcellssystem. Mer specifikt omvandlar solcellerna solens strålar till elektricitet så fort strålarna träffar solpanelerna. Den el som skapas kan du använda i din villa, medan den el du inte behöver säljs till elbolag per automatik, vilket innebär att du tjänar pengar.

Följande fördelar är applicerbara för solceller till villa:

  • Du kan producera solel, oavsett väderlek (då solenergi nyttjas – inte värmeenergi).
  • Underhållskraven är minimala (smuts regnar bort, snö är inget hinder).
  • Du gör miljön en tjänst (inga utsläpp avges när solcellsanläggningen producerar solel på ditt tak).
  • Du påverkas inte i lika hög utsträckning av stigande elpriser (då du tillverkar egen elektricitet).
  • Du ökar värdet på din villa (fastighetens energianvändning minskar, och det lägger köpare märke till).

På Hemsol kan du läsa mer om hur du investerar i solceller till din villa, samt vilka faktorer som påverkar lönsamheten. Vi rekommenderar även att du testar Hemsols lönsamhetskalkyl, då den både är detaljerad och träffsäker.

 

Vilka solpaneler till villa är bäst?

Det finns tre typer av solcellspaket som lämpar sig väl för villatak: basicpaneler, standardpaneler och premiumpaneler.

  • Basicpaneler: Är tillverkade av polykristallina solceller, och skimrar därför i blått. Polykristallina solceller är inte lika effektiva i jämförelse med de monokristallina solceller som återfinns i premium- och standardpanelerna, men så länge du har gott om plats på taket är det en bra idé att installera basicpaneler.
  • Standardpaneler: Effektivare i jämförelse med basicpaneler, då verkningsgraden är högre. Standardpanelerna är dock dyrare än basicpanelerna, så det är viktigt att jämföra priset du betalar med den prestandaökning du får ta del av.
  • Premiumpaneler: Dessa solcellspaneler lämpar sig bäst för solcellsspekulanter med en begränsad plats på taket. Detta då verkningsgraden för premiumpaneler är hög, vilket innebär att stora mängder solel kan produceras på en liten yta. Premiumpaneler är även estetiskt tilltalande samt extra hållbara, då de i regel består av dubbelglaspaneler.

 

Vad kostar ett solcellspaket till villa?

Hemsol uppskattar att ett solcellssystem som består av 34 solcellspaneler med en effekt om 300 W vardera, kostar cirka 160 000 kronor innan solcellsbidraget om 20 % applicerats. Vad solpanelerna till din villa kostar beror även på vilken installatör samt vilken typ av solcellspanel du väljer.

 

Hur lönsamt är solceller för villa?

Då allt fler svenskar förstått att solpaneler för hus är en god investering har priset för en solcellsinstallation sjunkit. Utöver det har tekniska framsteg gjorts som gett upphov till en högre verkningsgrad, vilket innebär att panelerna kan tillverka en större mängd solel på samma takyta.

Nedanstående exempel är inte lika detaljerade som Hemsols, men vi har tagit inspiration från de tabeller som återfinns på deras webbsida.

Räkneexempel 1: Du installerar solceller på ett litet villatak.

Du installerar ett litet solcellspaket som klarar av att producera 6 kWp. Ditt tak är litet och har en yta om 39 m², och solcellspanelerna är 20 till antalet. I detta fall är det uppskattade slutpriset cirka 100 000 kronor, årsproduktionen är 6130 kWh och den årliga besparingen är cirka 6 900 kronor.

Räkneexempel 2: Du installerar solceller på ett medelstort villatak.

Ditt hus har en takyta om 68 m², och du installerar ett solcellssystem som klarar av att producera 10,5 kWp samt består av 30 solcellspaneler. Årsproduktionen blir 10 728 kWh vilket medför en årlig besparing om 13 192 kronor. Slutpriset för hela solcellsinstallationen beräknas vara 145 000 kronor.

Räkneexempel 3: Du installerar solceller på ett stort villatak.

Ditt tak har en yta om 97 m², och den solcellsanläggning som installeras klarar av att producera 15 325 kWh årligen och består av 50 solpaneler. Den årliga besparingen blir i detta fall cirka 19 500 kronor, medan den uppskattade kostnaden för hela systemet blir cirka 189 000 kronor.

 

Så påverkar solcellsanläggningens storlek lönsamheten

När du skaffar solceller till ditt hus tillkommer fasta kostnader såsom leverans, uppsättning av skyddsutrustning samt kostnader för den personal som installerar panelerna. Om du skaffar ett större solcellssystem blir de fasta kostnaderna inte nämnvärt större, och det sparar du pengar på.

Mer specifikt blir de fasta kostnaderna procentuellt lägre såvida du installerar ett större solcellssystem på ditt villatak, och det innebär att större solcellsanläggningar i regel blir mer lönsamma med formeln pris per effekt i åtanke. Med ett större solcellssystem får du exempelvis mer pengar över till att ta hand om gräsmattan.

 

Får du själv installera solceller till villa?

Nej, du måste ta hjälp av en certifierad elinstallatör som har erfarenhet inom området. Att själv installera solceller till sitt hus är en dålig idé; för det första kan du kan skada ditt solcellssystem, för det andra kan du skada dig själv och för det tredje kan de medföljande garantierna påverkas.

Det finns många fördelar med att bo i villa, men att själv kunna installera ett solcellssystem räknas inte in i den listan. Du ska istället jämföra solcellsaktörer mot varandra, ansöka om statligt bidrag för solceller samt låta en professionell aktör installera solcellerna på ditt villatak.