Artikel • HUSHÅLLSEKONOMI • Uppdaterad: 11 oktober 2023

Att byta taket är en stor kostnad. I denna artikeln får du veta vad det kan kosta att byta tak, och vad du kan göra för att skjuta denna kostnad på framtiden. Här kan du läsa hur du gör för att skydda såväl tak, som plånbok och miljön.

Vad kostar det att byta tak?

Att byta tak på en villa kan kosta allt från 500 kr/kvm till 1700 kr/kvm. För att räkna ut hur mycket det kostar att byta tak på en villa måste man ta flera olika faktorer i beaktande. Det går inte att på rak arm säga en exakt summa utan att veta takets storlek, utformning och befintligt skick.

Takets storlek är utöver taktäckningsmaterial, den faktor som har störst betydelse för takbytets slutpris. Ett oregelbundet tak med många vinklar och vrår kostar mer än ett tak med stora, regelbundna ytor. När ytorna är stora och regelbundna krävs mindre arbetskraft då monteringen är smidigare.

Takbeklädnaden är som sagt en av de enskilt största kostnaderna vid ett takbyte. Det finns många olika material att välja mellan. Så länge du undersökt ifall det krävs bygglov, finns det inget som säger att du inte kan byta material för takbeklädnaden. Byte av takmaterial kan drastiskt förändra utseendet på villan.

I tabellen nedan kan du se översiktliga kvadratmeterpriser för olika taktyper. Kvadratmeterpriserna i listan avser arbete, material (inklusive papp och läkt). Priserna är inklusive moms, och ROT-avdrag på arbetet.

Typ av takbeklädnad Pris
Betongplattor Ca. 625 kr/kvm
Tegelpannor Ca: 775 – 1025 kr/kvm
Glaserade tegelpannor Ca. 1125 kr/kvm
Papptak Ca. 500 kr/kvm
Korrugerat plåttak Ca. 500 – 725 kr/kvm
Klicktak Ca. 750 – 900 kr/kvm
Bandplåt Ca. 1700 kr /kvm

När man börjar fundera på att byta taket på sin villa, bör man tänka på att det kan krävas bygglov. Då man ska byta taktäckningsmaterial kan bygglov krävas. Kontrollera alltid med kommunen, innan du påbörjar ditt takbyte. Mer om detta kan du läsa på boverket.

När ska man byta tak?

Det finns främst 7 tecken på att det är dags att byta tak. Eftersom olika sorters tak håller olika länge bör man kontrollera sitt tak med jämna mellanrum för att vara säker på att det fortfarande är i bra skick. Flera kontroller kan du utföra själv.

Men för att veta säkert när det är läge för takbyte bör du kontakta en fackman. Om det visar sig att det är dags för dig att byta ut ditt tak, tycker jag att du fundera över möjligheten att även installera solceller.

7 tecken på att du behöver byta tak

 1. Gå upp på vinden och känn om det luktar konstigt. Ett friskt tak luktar inte mögel, eller avger någon annan typ av konstig doft. Undersök råsponten och se efter ifall det går att se mögel där, eller någon annanstans på vinden.
 2. Kolla om någon takpanna saknas eller om några takpannor är trasiga.
 3. Titta i hängrännorna och se efter om det finns grus eller sand där. Om så är fallet är detta ett tecken på att takpannorna så sakteliga håller på att vittra sönder.
 4. Titta på undertaket och undersök om det finns några färgförändringar. Sådana kan tyda på vattenläcka eller fuktskada.
 5. Lyft på pannorna och undersök om läkten är svart. Det betyder att den har börjat ruttna.
 6. Undersök papptaket för att se om där finns torrsprickor.
 7. Titta efter om det finns mossa, lavar, alger eller myrbon på taket.

5 faktorer i omgivande miljö som påverkar takets livslängd

 • Stora träd i närheten av taket. Dessa ökar sannolikheten för att löv och grenar ska samlas på taket.
 • Stora temperaturväxlingar leder till spänningar och rörelser i materialet. Eftersom olika material påverkas olika mycket av temperaturen uppstår även spänningar mellan dessa.
 • UV-strålning, alltså solens strålar. De är i sig en åldrande faktor. Luftföroreningar och andra klimatfaktorer ihop med UV-strålning är den största faktorn för nedbrytning av organiska material.
 • Väderstreck. Höga temperaturer till följd av solens strålar gör att de beläggningar som exponeras mot söder och väster bryts ned snabbare än de som vetter mot öster och norr.
 • Regn och annan nederbörd. Yttertaket påverkas av det vatten och den fukt som kommer utifrån. Detta kommer framförallt i form av regn. Nederbörden påverkar taket som mest när det kombineras med blåst, eftersom vattnet då kan tränga in genom otätheter vid takfot, taknock och krön.

Hur ofta behöver man byta tak?

Det finns flera faktorer som avgör hur ofta man behöver byta taket. Först och främst beror det på vilket taktäckningsmaterial du har idag. Olika material håller olika länge. Hur länge de olika materialen håller kan du se i tabellen nedan.

Typ av takbeklädnad Livslängd
Betongplattor 30 – 50 år
Tegelpannor nästan 100 år
Glaserade tegelpannor 30 – 50 år
Papptak 20 – 30 år
Korrugerat plåttak 40 – 50 år
Klicktak 35-100 år (beroende på om det har stål-, aluminium-, koppar- eller zinkkärna)
Bandplåt 70-100 år

Underhållet är den av de mest avgörande faktorn, utöver val av material. Ett tak som är väl underhållet behövs inte bytas ut lika ofta som ett tak som inte är väl omhändertaget.

Så gör du för att förlänga livslängden på ditt tak

Utöver att själv med jämna mellanrum undersöka hur taket mår, är det viktigt att underhålla taket för att öka livslängden. Det bästa du kan göra för ditt tak är att anlita fackmän, såsom TakHem, vilka tvättar, målar och behandlar ditt tak mot olika typer av påväxt.

Taktvätt

När det regnar försvinner vanligt smuts från taket, men ibland behövs en taktvätt för att bli av med andra ovälkomna gäster. Påväxt som mossa, alger och lav sitter kvar, även efter det värsta av hällregn. Som namnet påväxt låter påskina, växer faktiskt mossa, alger och lav på taket.

Regelbunden tvätt av taket är ekonomiskt och miljövänligt, eftersom takets livslängd förlängs. Som om inte detta vore anledning nog till att tvätta taket regelbundet, men ditt tak kommer dessutom få en välkommen estetisk uppfräschning.

Taktvätt kan med fördel kombineras med algbehandling. Då ökar takets livslängd ytterligare, och det kommer dröja längre innan påväxten återkommer.

Algbehandling

Med algbehandling tar man relativt snabbt död på mossa, lav och alger som växer på taket. Det dröjer dock några veckor innan algerna försvinner. Innan mossa och lav försvunnit helt kan det dröja något år. Algbehandlingen hämmar den framtida tillväxten av alger, mossa och lav under 4 – 6 år.

Vid algbehandlingen används en maskin som sprutar ett jämnt lager medel över takytan. Alger, mossa och lav reagerar med medlet omedelbart. Det vissnar och sköljs med regnets hjälp bort med tiden.

Det finns flera anledningar till att behandla sitt tak med algbehandling. Utöver att minska risken för påväxt, förlänger behandlingen takets livslängd och gör taket med estetiskt tilltalande.

Takmålning

Om du har ett yttertak som är i gott skick, är takmålning en bra investering för att förlänga takpannornas livslängd. Med takmålning återfår takpannorna sin skyddande yta. Taket blir som nytt igen och värdet på fastigheten ökar. Du kan ytterligare öka värdet genom att installera solceller på taket.

Om takmålning utförs i kombination med taktvätt och algbehandling återställs takets hela grundskydd. Takmålning är således ett miljövänligt alternativ, då det ökar takets livslängd och ett takbyte skjuts på framtiden med flera år.