Artikel • HUSHÅLLSEKONOMI • Uppdaterad: 11 oktober 2023

Smarta och kostnadseffektiva solceller, ett bergvärmesystem, en värmepump eller någon annan form av uppvärmning/elförsörjning måste finnas på plats i en villa. Annars blir det kallt och svart. Men om vi bortser från det mer tekniska är även utsidan, eller trädgården, viktig. Väl där hittar man ofta en gräsmatta, och det är just den som får en stund i rampljuset i den här artikeln. Och även om ni inte prompt måste ha den grönaste gräsmattan i kvarteret, skadar det ju inte om den ser vacker ut?

Ta gärna del av de knep som återges i artikeln för att kunna maximera chansen för att er gräsmatta ska kunna hålla sig grön och fin under hela säsongen.

 

Bered väg för det vintertrötta gräset

Efter att vintern passerat är gräsmattan minst sagt trött. Tung snö har vilat på den, och en uppfräschning krävs. Mer specifikt bör ni kratta bort oönskat material, såsom kvistar, sten och kottar. Material som fungerar som gödsel, exempelvis löv – kan ni dock låta vara kvar då samma typ av material göder gräsmattan på ett effektivt sätt.

 

Lufta gräsmattan årligen

Någon gång mellan mars och april kan det vara en bra idé att lufta gräsmattan, för att den ska kunna vakna till liv efter de kyligare månaderna. Närmare bestämt gör ni små, centimeterstora lufthål i gräsmattan och särar lite på rötterna. Om ni följer de stegen kan gräset ta tillvara på markens näring på ett bättre sätt, vilket bör innebära att gräsmattan mår bättre – året om. 

Att lufta gräsmattan bör dock inte ses som något absolut krav, och ni som väl tillämpar den här metoden behöver bara lufta gräsmattan en gång årligen. 

 

Vad gör man åt en gropig gräsmatta?

Dessa typer av gräsmattor bör toppdressas, och samma manöver bör utföras på våren eller på hösten. Vid dressingen tätas renodlade hål eller andra ojämnheter med så kallad dressjord – som är synnerligen näringsrik. I regel behöver ni inte toppdressa gräsmattan varje år, men om densamma är i dåligt skick bör ni ha som vana att toppdressa lite mer frekvent. 

 

Stödså gräsmattan regelbundet

Ni bör alltid efterså, eller stödså gräsmattan på hösten. Som ni säkert misstänker bör ni stödså vid icke grästäta områden, men även vid områden där gräset redan mår ypperligt. Om ni har som vana att stödså regelbundet försäkrar ni er om att gräsmattan förblir tät, år efter år.

Men varför måste man så på hösten – kan man inte bara strö lite gräsfrön när som? Sanningen är att hösten passar synnerligen bra då utetemperaturen fortfarande är varm nog, samt då den dagg som ofta existerar vid samma årstid gör att gräset växer fortare. Sist men inte minst är ogräs ovanligt på hösten, vilket innebär att de inte lägger beslag på näring som är ämnad för det nysådda gräset. 

Om ni prompt vill stödså på sommaren ska förstås inte vi stå i vägen. Men ni bör tänka på att den varma och torra väderleken kräver att ni vattnar fröna i tid och otid. Det går i regel även åt mer gräsfrön på sommaren – då många av dem torkar i värmen.

 

Gödsla gräsmattan flera gånger årligen

Ni måste äta, och det måste även gräsmattan göra. En grön och luftig gräsmatta kräver näring, eller gödsel, värd namnet. I samband med att ni gödslar bör ni även passa på att kalka – och för att kunna sprida ut kalket och gödslet jämt bör en så kallad spridarvagn, eller stroller, användas. 

Under våren bör ni satsa på ett mer långverkande, kvävefattigt gödsel – då den vintertrötta gräsmattan kräver mycket näring. Om vi bortser från det långtidsverkande gödslet bör ni även tilläggsgödsla uppemot tre gånger per säsong, för att gräsets tillväxt inte ska klinga av.

 

Utrota ogräs och mossa på gräsmattan

”Mossa är också grönt”, hö hö hö – säger den late gräsmatteägaren, men vi vet bättre. Viivilla menar att Mossa och andra typer av ogräs bör alltid ses som inkräktare, och det rör sig tyvärr aldrig om någon fullständig bekämpning. Mossa kommer alltid att finnas på gräsmattan, men det är samtidigt ert jobb att se till att mossans avtryck blir minimalt, så att gräset förblir starkare än inkräktarna. 

Läs mer: Dbot.se bjussar på många tips för gräsmattan

Men hur bekämpar man mossan då? Det finns många knep, och det enklaste är att använda ett renodlat mossmedel, som bekämpar samma växtlighet på ett effektivt sätt. Om ni vill slå två flugor i en smäll kan ni även använda ett kombinerat moss- och gödsel-medel, som både stimulerar gräset och utrotar mossa. Utöver de tips som redan getts bör ni dessutom se till att hålla jorden väldränerad, samt att klippa gräset ofta. 

 

Klipp gräset ofta

Även om toppdressing, mossborttagning och andra åtgärder är av vikt, kan själva klippningen beskrivas som viktigast. En regelbunden klippt gräsmatta blir jämnare, tätare och grönare – så vinsterna är minst sagt många. 

Trädgårdsexperterna på Granngården menar att ni bör klippa gräsmattan minst en gång per vecka under sommarmånaderna; ”klipp lite och ofta” – anser de är den bästa modellen.

 

Gräsmatta på rulle – är det en bra idé?

Ja, det är det. Om ni går den här vägen får ni ta del av en färdig gräsmatta direkt. Ni slipper därmed pilla med frön, ogräsrensning och andra typer av aktiviteter som kan förknippas med framväxten av traditionella, dvs. långsamväxande gräsmattor.

 

Att anlägga en gräsmatta på rulle – steg för steg

Följ de här stegen för att anlägga en gräsmatta på rulle. Manövern är inte svår, som ni snart kommer bli varse om.

Förbered jorden: Dränera och bearbeta jorden till ett djup av cirka 30 centimeter. Utöver det måste större hinder, såsom rötter, stenar och jordklumpar rensas bort för att marken ska kunna bli jämn. Förslagsvis bör en gallervält användas vid utjämningsarbetet.

Beställ gräsrullarna: Fröförsedda gräsmattor kostar ungefär 30 kronor per kvadratmeter, och om ni väl fastnat för en sådan bör ni planera leveransen minutiöst. Detta då dessa typer av gräsmattor måste läggas inom ett dygn för att resultatet ska bli rätt. 

Rulla ut gräsmattan: Efter att marken vattnats lätt rullas gräsmattan ut. Skarvarna ska vara täta, men inte på något sätt överlappa varandra. Slutligen skär ni loss kanterna, och finjusterar de sista detaljerna.

Svårare än så är det inte att anlägga en gräsmatta. Ni bör dock tänka på att leverantörskontrakten är a och o inom dessa sammanhang, då alla typer av gräsrullar, och i förlängningen förarbeten/montage, är unika.

Sist men inte minst: Tänk gärna på att anläggningsarbetet och materialet kan vara avdragsgillt. Samma sak gäller inte för driftskostnaderna,som aldrig är avdragsgilla.

 

Videotips – mossborttagning

I videon nedan förklarar en representant från Weibulls hur man avlägsnar mossa från gräsmattan på bästa sätt: