Så mycket sparar du med bergvärme

Du kan spara cirka 40 till 80 % av din energiförbrukning eller cirka 1 700 kronor månatligen med en bergvärmepump, men den exakta procentuella besparingen beror på faktorer såsom vilken uppvärmningsform du har idag samt hur mycket el du förbrukar i dagsläget.

 

Vad kostar en bergvärmepump?

Som Sevenday.se förtydligar kostar en komplett värmepump i regel mellan 110 000 och 250 000 kronor. Installationspriset beror även på hur välisolerat ditt hus är, hur stor din villa är, hur hög din elförbrukning är samt vilken typ av berggrund som finns på tomten.

På Sevenday kan man även investera och spara pengar. För narvande sparar jag till ett uthus, men jag vågar inte investera i börsen då det känns dumdristigt att ”spela” om pengar som man avsatt för sin villa. I dagsläget har jag en sparränta på 1,10 % då jag bundit upp pengarna hos Sevenday i tre år, och den procentsatsen är bra nog för mig.

Borrningen kostar oftast mellan 25 000 och 45 000 kronor, men ibland uppemot 60 000 kronor såvida extra djupa borrhål behövs. De bergvärmepumpar som återfinns på den svenska marknaden, och saluförs av exempelvis IVT eller NIBE, kostar i regel från 60 000 till 120 000 kronor.

Utöver detta tillkommer ytterligare installationsmaterial likt den kollektorslang som förs ner i hålet till berggrunden, så du ska alltid jämföra bergvärmeofferter mot varandra för att bli varse om samtliga kostnadsposter och det totalpris som tas ut.

 

Du har rätt till ROT-avdrag

Du har rätt att göra ROT-avdrag för samtliga kostnader som härrör installationen av ditt bergvärmesystem. Arbetskostnaden motsvarar i regel 35 % av kostnaden för det kompletta bergvärmesystemet, och ROT-avdraget ligger på 30 % år 2020.

Du ska även ha vetskap om att du inte får dra av mer än 50 000 kronor årligen i ROT- och RUT-avdrag, så kontrollera gärna att du inte når det årliga taket för dessa avdrag. Om taket överskrids blir ROT-avdraget för din bergvärme mindre.

 

Hur mycket sparar man per månad med bergvärme?

Om du idag värmer upp din villa med direktverkande el samt ett radiatorsystem sparar du cirka 1 700 kronor månatligen såvida elpriset ligger på 1,2 kWh och du förbrukar 24 000 kWh årligen. Detta enligt Thermias räknekalkyl gällande bergvärmeinstallationer.

I exemplet ovan sänks driftskostnaden för uppvärmning från omkring 2 500 kronor till cirka 830 kronor månatligen. Den besparing som en värmepump medför ökar dessutom med cirka 15 % såvida du byter ut dina radiatorer mot golvvärme.

 

Husets värde höjs

Utöver den minskade energiåtgången medför en bergvärmeinstallation även att ditt hus ökar i värde. Enligt en undersökning som Mäklarsamfundet genomfört ger ett komplett bergvärmesystem den mest positiva köpsignalen i jämförelse med alla andra värmeslag.

Minst populärt var direktverkande el samt oljeeldning, främst på grund av de höga löpande kostnader som de uppvärmningsalternativen medför. Utöver bergvärmepumpar ger även solceller för villa en positiv köpsignal, vilket Mäklarsamfundet kan ha förbisett.

 

Vad är återbetalningstiden för ett bergvärmesystem?

Återbetalningstiden för ett komplett bergvärmesystem är cirka fem till åtta år. Återbetalningstiden blir lägre såvida elpriset är högt samt såvida du har en stor villa som ger upphov till en hög uppvärmningskostnad. Värdeökningen för din villa är inte medräknad i kalkylen.

Om du själv vill räkna ut återbetalningstiden; dividera investeringskostnaden med den årliga besparing du tar del av i samband med att du installerar ett bergvärmesystem.

 

Hur länge håller ett bergvärmesystem?

Din bergvärmepump kräver regelbundet underhåll och beräknas hålla i cirka 15 till 20 år innan den behöver bytas ut. Men såvida du servrar din värmepump regelbundet kommer den förmodligen att hålla längre, och som vi nämnt ovan kostar en ny bergvärmevärmepump från 60 000 till 120 000 kronor.