Driftkostnad villa: Vad är det och vad ingår?

Oavsett om ni går i tankarna om att köpa en villa, eller kanske till och med äger en sådan, är det av stor vikt att ni har koll på vilka driftskostnader som är aktuella, samt hur ni kan sänka dem. Den där lyxiga sängen eller den flådiga köksrenoveringen blir betydligt mer lättuppnåelig om ni har koll på de fasta utgifterna.

 

Vad innebär driftkostnad?

Driftskostnader innefattar alla kostnader som kan förknippas med boendet. Samma kostnader kan exempelvis röra sig om vattenavgifter, sophämtning och dylikt. Ränta- och amorteringsavgifter räknas dock inte som driftskostnader.

 

Vad ingår i driftkostnaden för villa?

Följande kostnader kan betraktas som renodlade driftskostnader:

  • Hemförsäkringsavgifter
  • El- och vattenavgifter
  • Sophämtningsavgifter
  • Vägavgifter
  • Sotningsavgifter
  • Larmavgifter
  • Underhållsavgifter för värmesystemet, exempelvis värmepumpen eller bergvärmesystemet
  • Avloppsavgifter

Och många fler.

 

Vad är den normala driftskostnaden för villa?

Det är svårt att sätta en specifik siffra på den totala driftskostnaden, då den påverkas av ett stort antal faktorer. Aspekter såsom bostadens ålder, storlek samt hur många som bor villan kan alla påverka den totala driftskostnaden.

Villans fysiska läge är även det av vikt, då sophämtnings-, vatten-, el- och avloppskostnader kan skilja sig rejält, kommun från kommun.

 

Granska driftskostnaderna innan ni köper en villa

När ni är i processen att köpa en villa är det sällan driftskostnaderna som uppmärksammas. Det flådiga köket, badrummet eller garaget är ofta mer iögonfallande. Men trots att så är fallet bör ni alltid granska driftskostnaderna, menar Svensk Fastighetsförmedling.

Det är alltid säljaren som uppger vad de olika skattesatserna och driftskostnaderna uppgår till. Därefter kontrollerar mäklaren huruvida uppgifterna är rimliga eller inte, och slutligen får spekulanterna kika på de driftskostnader som är aktuella för fastigheten ifråga. 

Men vad händer om säljarna ljugit, dvs. presenterat en ren glädjekalkyl beträffande driftskostnaderna? Ingenting – åtminstone för säljarna, då det alltid är köparna som måste betala de fasta driftskostnaderna. 

Ni bör därför be mäklaren specificera vilka fasta kostnader som gäller för villaobjektet. Ni bör även ta reda på hur många personer som bodde i hushållet, då en flerbarnsfamilj i regel har högre driftskostnader i jämförelse med ett singelhushåll.