Artikel • HUSHÅLLSEKONOMI • Uppdaterad: 11 oktober 2023

Hur mycket vinstskatt är aktuellt om ni sålt villan till ett högre pris än vad ni köpte den för? Går det att skjuta upp vinstskatten tills nästa år, och vad händer om ni sålt villan med förlust? Alla de frågor som nämns ovan, och några till, besvaras i den här artikeln.

 

Vinstskatt vid villaförsäljning

Vinstskatt kallades tidigare för kapitalvinst, och motsvarar den totala vinsten som ni kammar hem när ni säljer en bostad för mer pengar än vad inköpspriset landade på. Men om ni säljer villan för mindre pengar än vad ni köpte den för är det istället tal om en förlust. Både vinster och förluster måste deklareras, och den totala vinstskatten vid en villaförsäljning motsvarar i dagsläget 22%.

 

Så här räknar ni ut vinstskatten för villa

Om ni sålt villan med vinst är det bara att gratulera. Men men, vinstskatten måste fortfarande deklareras. Så här räknar ni ut den totala vinstskatten:

+ Försäljningspriset (den totala försäljningssumman)

Dra av:

– Försäljningsutgifter (mäklararvode, homestyling etc.)

– Förbättringsutgifter (den totala summan för alla reparations- och underhållskostnader över 5.000 kronor/kalenderår)

– Inköpspriset (den summa ni köpte villan för)

Lägg till:

– Återföring av uppskov (Om ni sålt en bostad med vinst, och i samband med det köpt en ny bostad, kan ni betala 0.5% i vinstskatt istället för 22%. Vinstskatten måste dock alltid betalas, så ni skjuter rätt och slätt upp skattesmällen till ett annat år. Lägg gärna märke till att reglerna för skatteuppskov förändras kontinuerligt. På Skatteverkets webbsida hittar ni de mest aktuella uppskovsreglerna.

= Vinst eller förlust (har anges den totala vinsten/förlusten)

 

Ett relevant exempel för vinstskattsuträkning för villa

Det är ganska enkelt att räkna ut den aktuella vinstskatten för villa, som ni kan se i typexemplet nedan:

+ Försäljningspriset (1.000.000)

– Försäljningsutgifter (-75.000) (925.000)

– Förbättringsutgifter (-75.000) (850.000)

– Inköpspriset (- 600.000) (250.000)

– Återföring av uppskov (Nej, vinstskatten förblir 22%) (250.000*0.78 = 195.000)

= Den totala vinsten motsvarar 195.000 kronor efter att en vinstskatt motsvarande 22% räknats in.

Ni bör även ha vetskap om att driftskostnader inte är avdragsgilla vid en villaförsäljning.

 

Om ni sålt villan med förlust

Om oturen är framme, och ni sålt villan till ett lägre pris än vad ni köpte den för, finns iallafall en ljusglimt: Hälften av vinsten är avdragsgill på deklarationen, vilket innebär att en skattereduktion kan vara aktuell. Igen, kolla gärna vad som gäller på Skatteverkets webbsida, då även reglerna vid förluster ändras kontinuerligt.

 

Nya regler vid uppskov på reavinstskatt

Från och med den 1 juli 2020 ändras reglerna kring reavinstskatt vid försäljning av villa och andra typer av privatbostäder. Tidigare har taket för uppskov av reavinstskatt varit icke-existerande, och detta för att öka rörligheten på bostads- och arbetsmarknaden. 

Men nu är det nya tider. Om ni säljer en villa (med vinst) efter den 1 juli 2020 uppgår det totala uppskovstaket till 3 miljoner kronor. Villaförsäljningsvinster som överstiger det beloppet beskattas därmed med 22% på momangen, dvs. samma räkenskapsår.