Artikel • HUSHÅLLSEKONOMI • Uppdaterad: 11 oktober 2023

Enligt energibolaget Eon landar en normal elförbrukning för villa på omkring 25.000 kWh årligen, vilket bör leda till att den fasta månadskostnaden motsvarar cirka 3.400 kronor, och i bästa fall  cirka 680 kronor – om ni värmer upp huset på ett energieffektivt sätt. Lägenheter förbrukar i sin tur mindre el i jämförelse med villor. Väl där motsvarar månadskostnaden för el cirka 500 kronor.

 

Vilka faktorer påverkar elförbrukningen för villa?

Följande aspekter är extra viktiga när det kommer till elförbrukningen för villa.

Vilken uppvärmningstyp används: Är det direktverkande el, luftvärmepump, bergvärme eller kanske till och med en solceller som gäller? Valet av uppvärmningstyp är ett viktigt sådant, som lämnar ett stort avtryck på elräkningen. 

Hur stort är huset: Större hus kräver mer energi, då det kostar mer pengar att värma upp en stor villa, kontra en liten sådan.

Hur är huset utformat: Är villan fristående, eller är det ett radhus vi snackar om? Finns det flera våningar, eller bor ni möjligtvis i ett enplanshus? Dessa designval är av stor vikt när det kommer till den totala elförbrukningen.

Var befinner sig huset: I södra Sverige är det betydligt varmare i jämförelse med norra Sverige. Uppvärmningskostnaderna står för nästan 60% av elförbrukningen, och då det är billigare att värma upp ett ljummet hus, kontra ett iskallt sådant – är husets fysiska läge av stor betydelse.

Isoleringen och byggnadstekniken: Isoleringsskikt som inte håller måttet, dörrar samt fönster som läcker som såll – och andra typer av byggmissar bidrar till att elförbrukningen riskerar att skena iväg rejält. De så kallade nollenergihusen, som producerar lika mycket energi som de gör av med – bör ses som ideala i dessa sammanhang.

Vattenanvändningen: En hög vattenanvändning innebär ofta att elförbrukningen ökar. Detta då vattnet i många fall värms upp med hjälp av en process som kräver stora mängder energi. Bergvärme och solvärme kan beskrivas som energieffektiva uppvärmningstyper, medan direktverkande el är rena mardrömmen för elräkningen.

Belysningen: Lågenergilampor bör användas i möjligaste mån, då de förbrukar ytterst lite el i jämförelse med traditionella glödlampor.

Val av hemelektronik: Energiklassade kylskåp, tvättmaskiner, tv-apparater och dylik teknisk utrustning bidrar till att elförbrukningen minimeras. 

De boendes tankegångar och beteendemönster: Stänger ni av tv:n när ni gör någonting annat, fyller ni tvättmaskinen ordentligt – och tillämpar ni en normal temperatur i hemmet, istället för en bastuliknande sådan? Många bäckar små är ledordet som gäller inom den här aspekten. Tänk gärna på att minimera elförbrukningen i den mån det går, för att elräkningen inte ska ha potential att skrämma slag på er. 

 

Elförbrukning villa: Vad är det som kostar egentligen?

Som jag tidigare nämnt står uppvärmningskostnaderna för cirka 60 procent av elkostnaderna, medan varmvattenkostnaden motsvarar omkring 15 procent. Utöver det tillkommer hushållselen på cirka 25 procent – så vad slutleder vi?

Jo, att uppvärmnings- och varmvattenkostnaderna är enorma – så det lönar sig att välja rätt uppvärmningstyp. För att nämna tre exempel är villa-solceller en utmärkt idé, så även bergvärme-lösningar och luftvärmepumpar.