Artikel • HUSHÅLLSEKONOMI • Uppdaterad: 11 oktober 2023

Det börjar bli vanligare och vanligare att skaffa solceller till sin villa, vilket vi tycker är fantastiskt. Att fler och fler börjar förstå värdet i att investera i solceller är bara positivt för vårt klimat och våra barns framtid.

 

I det här inlägget kommer vi att prata en hel del om solceller och att skaffa solceller till sin villa och samtidigt få ett visst typ av bidrag för att skaffa det – under 2021 så förändrade man lite på själva bidraget och det kommer vi att gå igenom i den här artikeln.

 

Vad innebär det att få bidrag för solceller till sin villa?

Tidigare kunde man få ett så kallat solcellsbidrag i kombination med när man skaffade sig solceller till sin fastighet eller villa. Nu finns det en helt ny anpassade skattereduktion som du kan använda. Skattereduktionen ersätter därmed det gamla bidraget som fanns att ansöka om tidigare år.

 

När man pratar om det nya skatteavdraget så benämner man det under namnet grönt avdrag och ger i korta drag dig som privatperson 15 % tillbaka när du inhandlar solceller till din villa, man drar alltså av det direkt på fakturan.

 

Det nya avdraget/bidraget började gälla från och med 1 januari 2021, vilket betyder att alla som installerade och betalade med faktura efter det datumet fick rätt till den nya skattereduktionen.

 

Läs även: Så lönsamt är det att skaffa solpaneler

 

En stor fördel som många uppskattar med det nya bidraget för solceller är att man slipper den krångliga och komplicerade processen för ansökning.

 

Det var även en lång väntetid på att få sina pengar med det gamla bidraget för solceller. Vem vill vänta på att få sina pengar utbetalda egentligen? Nej, man vill ha sina pengar direkt. Det nya skattereduktionen ger dig 15 % avdrag direkt på fakturan och solcellsföretaget du köper av sköter allt administrativt arbete med Skatteverket.

 

Vad gäller för det nya avdraget hos Skatteverket?

Skatteverkets om vi även kallar grönt avdrag kan användas när man köper så kallad grön teknik. Du kan använda till följande produkter:

 

– Solcellsanläggningar 15 % avdrag

– Solcellsbatteri 50 % avdrag

– Laddstolpar till elbilar 50 % avdrag

 

Maxbeloppet som gäller för dessa typer av avdrag är 50 000 kr per år och det förutsätter att du betalat motsvarande belopp i skatter tidigare. Det som är det fina med bidraget för solceller till villor är att skattereduktionen gäller till 15 % av både material och arbetskostnader, det vill säga totalt 15 % av hela din investering. Det kan ju inte bli bättre?

 

Se även: Vad kostar solceller till villa?

 

Hur använder du dig av bidraget för solceller till villa?

Det första du behöver göra är att bestämma en leverantör som skall leverera och installera dina solceller till villan. Vi rekommenderar alltid att du jämför priser innan du beslutar vilket företag som skall installera och montera dina solceller till villan.

 

När du sedan valt ett företag som skall installera och leverera dina solceller så kan ni genomföra installationen av solcellerna till villan. Efter installationen är klar och man har besiktigat och godkänt hela projektet så kommer du att få en faktura där ditt skatteavdrag på 15% är avdraget på slutfakturan.

 

Det betyder att du slipper ligga ute med pengar och du slipper greja med papper till Skatteverket. Allting sköts automatiskt i princip – riktigt smidigt att få solceller installerade på sin villa.

 

Vad skiljer sig det nya avdraget från det gamla solcellsbidraget?

När det gäller det gamla bidraget så tog det ofta lång tid innan man fick besked om eventuellt bidrag för solceller. Det kunde ibland ta över ett år innan man fick ett besked, därmed fanns ju också risken för att bidragspengarna skulle ta slut ifall många ansöker om bidraget.

 

I värsta fall kunde man få vänta tills nästa gång Länsstyrelsen fick nya pengar att fördela ut runt i Sverige. Man var också tvungen att ligga ute med egna pengar under tiden eftersom leverantören skulle betalas. Det nya bidraget för solceller till villa är betydligt smidigare och du slipper väntetider, krångel och att ligga ute med pengar eftersom allt dras av direkt på fakturan.

När det gäller det nya gröna avdraget till solceller för villa så gäller det enbart för privatpersoner medan det gamla bidraget fanns till för privatpersoner, föreningar, kommuner och företag, så det skiljer sig en del från det gamla bidraget.